Trwa ładowanie...
d400ncd
espi

CUBE.ITG S.A. - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku ze scale ...

CUBE.ITG S.A. - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku ze scaleniem akcji CUBE.ITG S.A. (34/2014)
Share
d400ncd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
CUBE.ITG S.A.
Temat
Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku ze scaleniem akcji CUBE.ITG S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie złożenia wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) o scalenie akcji CUBE.ITG S.A. ("Spółka"), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 12 listopada 2014 roku Zarząd KDPW podjął uchwałę, na mocy której określił, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 0,20 zł na 2,00 zł, dzień 24 listopada 2014 r. jako dzień wymiany 76.794.470 akcji Spółki oznaczonych kodem PLMCINT00013 na 7.679.447 akcji Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Dniem referencyjnym dla dokonania wymiany jest dzień 14 listopada 2014 r. Zgodnie z ww. uchwałą po przeprowadzeniu operacji wymiany kodem PLMCINT00013 oznaczonych jest 7.679.447 akcji Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CUBE.ITG S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-162 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Długosza 60
(ulica) (numer)
+48 71 79 72 666 +48 71 79 72 606
(telefon) (fax)
info@cubeitg.pl www.cubeitg.pl
(e-mail) (www)
8980015775 006028821
(NIP) (REGON)
d400ncd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Jacek Kujawa Prezes Zarzadu Prezes Zarządu
2014-11-12 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d400ncd

Podziel się opinią

Share
d400ncd
d400ncd