Trwa ładowanie...
d4ige0u

CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o złożeniu zamówienia nr 2 w ramach umowy dotyczącej świadczenia...

CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o złożeniu zamówienia nr 2 w ramach umowy dotyczącej świadczenia usług transmisji danych (4/2012)

Share
d4ige0u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o złożeniu zamówienia nr 2 w ramach umowy dotyczącej świadczenia usług transmisji danych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 stycznia 2012 r. Spółka złożyła do Mobyland Sp. z o.o. ("Mobyland"), zamówienie nr 2 ("Zamówienie") dotyczące zakupu usług transmisji danych. Zamówienie zostało złożone w oparciu o postanowienia umowy zawartej w dniu 15 grudnia 2010 roku, pomiędzy oboma podmiotami, o czym Spółka informowała komunikatem bieżącym nr 34/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku ("Umowa"). W ramach powyższej Umowy Mobyland zapewnia dostęp do usługi bezprzewodowej transmisji danych, realizowanej w Paśmie 1800 oraz Paśmie 900 w technologii LTE lub HSPA+. Złożenie powyższego Zamówienia wynika ze spełnienia warunków wyżej wymienionej Umowy, zakładających między innymi oddanie przez Mobyland do użytkowania do końca 2011 roku 900 stacji bazowych w oparciu o które świadczone są usługi transmisji danych na rzecz Spółki. Wg informacji otrzymanych od Mobyland na koniec 2011 roku liczba wybudowanych i zintegrowanych z siecią stacji bazowych wynosiła 1072. Zamówienie obejmuje zakup
usług transmisji 13 milionów GB z gwarantowanym okresem ważności pakietu do dnia 31 grudnia 2015 roku, przy czym strony dopuściły w Umowie możliwość wydłużenia tego okresu. Cena 1MB/netto wynosi 0,00774 PLN. Płatność z tytułu powyższego zamówienia nastąpi w 12 równych miesięcznych ratach począwszy od stycznia 2012 roku. Kolejne zamówienia składane będą w terminach późniejszych, a ich wartość uzależniona będzie od zasięgu geograficznego sieci Mobyland oraz wielkości zamawianej usługi transmisji danych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company") hereby informs that on January 23, 2012, the Company placed with Mobyland Sp. z o.o. (“Mobyland”) an order no. 2 (the “Order”) for data transfer services. The Order was placed under the provisions of the agreement between both parties concluded on December 15, 2010, on which the Company informed in the current report no 34/2010 dated December 16, 2010 (the “Agreement”). Under the Agreement abovementioned, Mobyland provides the access to wireless data transfer service, based on 1800MHz and 900MHz bands in LTE and HSPA+ technologies. The placement of the Order results from the fulfillment of the conditions of the Agreement abovementioned, that assumed i.a. the activation by Mobyland of 900 base stations, based on which the data transmission services for the Company are provided, by the end of 2011. According to the information received from Mobyland, at the end of 2011, there were 1072 base stations built and integrated to the network. The Order
includes the purchase of 13 million GB of data transfer service with the guaranteed utilization period till December 31, 2015, with a possible extension of the term, according to the provisions of the Agreement. The net price of 1 MB is PLN 0.00774. The payment for the Order will be done in 12 equal monthly installments, starting from January 2012. Next orders will be placed in later periods, and their value will depend both on geographical coverage of Mobyland network and capacity of data transfer service required. | |

d4ige0u

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 356 66 00 | | +48 (22) 356 60 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
2012-01-24 Tomasz Szeląg Członek Zarządu Tomasz Szeląg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ige0u

Podziel się opinią

Share
d4ige0u
d4ige0u