Trwa ładowanie...
dhp8n9h

CZERWONA TOREBKA S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Czer...

CZERWONA TOREBKA S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Czerwona Torebka" S.A. w dniu 28 lutego 2013 r. (18/2013)

Share
dhp8n9h
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-28
Skrócona nazwa emitenta
CZERWONA TOREBKA S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Czerwona Torebka" S.A. w dniu 28 lutego 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. (dalej "Spółka"), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 lutego 2013 r. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały NWZA z 28.02.2013 r. (do RB).pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhp8n9h

| | | CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-819 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stanisława Taczaka | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 623 28 00 | | +48 61 623 28 53 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7781450539 | | 300709350 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Ireneusz Kazimierczyk Prezes Zarządu
2013-02-28 Maciej Nowak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhp8n9h

Podziel się opinią

Share
dhp8n9h
dhp8n9h