Trwa ładowanie...
d4ke1xx
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Czy przemysłowy PMI ponownie zaskoczy rynek?

Poranny, piątkowy handel na złotym przebiega w spokojnej atmosferze, gdzie złoty nieznacznie traci wobec euro, równocześnie umacniając się względem dolara oraz franka. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,199 PLN za euro, 3,081 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,385 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu pozostały stabilne i wynoszą aktualnie 3,927% w przypadku obligacji 10-letnich.

Share
d4ke1xx

Ostatnie kilka sesji na złotym przebiega pod znakiem konsolidacji wyceny w stosunku do euro i franka oraz nieznacznego umocnienia wobec dolara amerykańskiego. W dalszym ciągu złoty reaguje, jedynie w sposób proporcjonalny do wydarzeń z szerokiego rynku – wzrost kwotowań rynku bazowego (EUR/USD) powoduje wzrost wyceny wspólnej waluty i spadek notowań dolara amerykańskiego. Inwestorzy na złotym czekają przede wszystkim na zaplanowane na przyszły tydzień posiedzenie RPP, podczas które najprawdopodobniej dojdzie do kolejnego luzowania polityki monetarnej. Wydaje się, iż rynek wstępnie zdyskontował już obniżkę o 25pb., jednak każda mocniejsza deklaracja lub gotowość do dalszych obniżek stanowić może zaskoczenie dla uczestników rynku.

W trakcie dzisiejszej sesji zaplanowany został odczyt przemysłowego wskaźnika PMI dla gospodarki polskiej (godz. 9:00, oczek. 48,9 pkt.). Poprzednie wskazanie stanowiło pozytywną niespodziankę dla rynków osiągając wzrost do 48,5 pkt. wobec oczekiwanego spadku do 48 pkt. Równocześnie poprzedni odczyt PMI odebrany został względnie neutralnie z uwagi na różnice tendencji w zestawieniu do oficjalnych danych GUS (produkcja przemysłowa za grudzień -10,6%). Równocześnie w centrum uwagi rynków znajdą się tradycyjnie popołudniowe dane z amerykańskiego rynku pracy, gdzie o godz. 14:30 poznamy kluczowe wskazanie dot. zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA (oczek. 160k.) Oczekiwany jest więc nieznaczny wzrost zatrudnionych o (5k.) bazując w dużej mierze na wskazaniu raportu ADP z wcześniejszej części tygodnia, który wskazał na znaczny wzrost zatrudnionych w sektorze prywatnym.

Z rynkowego punktu widzenia kwotowania złotego pozostają w rejonie ostatniej konsolidacji (4,18 – 4,21 EUR/PLN) i dzisiejsze wskazanie dot. przemysłowego PMI najprawdopodobniej nie doprowadzi do jej opuszczenia. Równocześnie konsekwentne utrzymywanie się notowań powyżej zakresu 4,18 EUR/PLN sugeruje, iż coraz bardziej prawdopodobnym staje się wybicie przez górne ograniczenie ostatnich konsolidacji.

d4ke1xx

Konrad Ryczko
analityk
makler papierów wartościowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d4ke1xx

Podziel się opinią

Share
d4ke1xx
d4ke1xx