Trwa ładowanie...
d3zmpgp

D&D S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziałów w liczbie głosów ogółem poniżej progu 20% (2/2013)

D&D S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziałów w liczbie głosów ogółem poniżej progu 20% (2/2013)

Share
d3zmpgp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | KNF | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | D&D S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziałów w liczbie głosów ogółem poniżej progu 20% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd D&DS.A. informuje, żedo siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienieod Pana Daniela Śpiewaka (Zawiadamiający), o dokonaniu w dniu 25.01.2013 r. transakcji sprzedaży akcji spółki D&D S.A., w wyniku której Zawiadamiający zmniejszył stan posiadania poniżej progu 20%. Wg informacji zawartych w niniejszym zawiadomieniu: 1. Zmniejszeniudotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce D&D S.A. poniżej progu 20% w wyniku sprzedaży 326.943 akcji Spółki D&D S.A z dnia 25 stycznia 2013 r. 2. Przed dokonaniem transakcji posiadałem 726.943 sztuk akcji spółki D&D S.A. dających 1.126. 943głosów, co stanowiło 16,83 % udział w kapitale oraz 22,01 % udział w głosachna WZA w Spółce D&D S.A. 3. Po dokonaniu transakcjiposiadam 400.000sztuk akcji spółki D&D S.A. dających 800.000głosów, co stanowi
9,26% udział w kapitale oraz 15,63% udział w głosachna WZA w Spółce D&D S.A. 4. Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki. 5. Nie wykluczam w przeciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększania lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 6. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zmpgp

| | | D&D SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | D&D S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-300 | | Bielsko-Biała | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Inwalidów | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 33 821 27 62 | | +48 33 821 27 64 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5472034635 | | 240192114 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Damian Zagórski Członek Zarządu Damian Zagórski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zmpgp

Podziel się opinią

Share
d3zmpgp
d3zmpgp