Trwa ładowanie...
d28fj23
d28fj23
espi

DANKS - Nabycie akcji własnych (39/2014) - EBI

DANKS - Nabycie akcji własnych (39/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d28fj23
NEW CONNECT
Raport EBI nr 39 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 06 listopada 2014 roku dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. W ramach transakcji zawartej na podstawie umów cywilnoprawnych, Emitent nabył 879 akcji Spółki po cenie 1,18 zł za każdą akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 87,9 zł. Nabyte akcje stanowią 0,01 proc. kapitału zakładowego oraz około 0,01 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji wyniosła 1.361.971 akcji, stanowiących 16,34 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do wykonywania 1.361,971 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz stanowiących 16,34 proc. udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Truchel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28fj23

Podziel się opinią

Share
d28fj23
d28fj23