Trwa ładowanie...
d42kk7i

DANKS - Prognoza na 2015 rok (6/2015) - EBI

DANKS - Prognoza na 2015 rok (6/2015)

Share
d42kk7i
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-04
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Prognoza na 2015 rok
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa podatkowego S.A. informuje, że została przygotowana i przyjęta prognoza wyniku finansowego za okres bieżącego roku - 2015, którą niniejszym podaje się do publicznej wiadomości. Prognoza zakłada osiągnięcie następujących wyników w roku 2015: 1. przychodów ze sprzedaży netto na poziomie 4.350.000 zł, 2. zysku netto na poziomie 1.600.000 zł. Zarząd Spółki będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji przyjętych prognoz przekazując wyniki tej oceny w formie publikowanych raportów bieżących lub okresowych. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42kk7i

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Truchel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42kk7i

Podziel się opinią

Share
d42kk7i
d42kk7i