Trwa ładowanie...
d1xeaoj
espi

DASE FINANCIAL GROUP S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu (3/2...

DASE FINANCIAL GROUP S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu (3/2014)

Share
d1xeaoj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DASE FINANCIAL GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Dase Financial Group S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21.03.2014, otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pana Rafała Kwiatkowskiego o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta i zejście poniżej progu 5% wynika z realizacji transakcji sprzedaży na sesji giełdowej w dniu 18 marca 2014 roku 75 550 akcji Emitenta. Transakcja została zawarta na rynku NewConnect. Bezpośrednio przed zmianą udziału Pan Rafał Kwiatkowski posiadał 317 540 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących 6,77% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 317 540 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu transakcji, która spowodowała zejście poniżej progu
5% ogólnej liczby głosów, Pan Rafał Kwiatkowski posiada 241 990 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących 5,16% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 241 990 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 3,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xeaoj

| | | DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DASE FINANCIAL GROUP S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 58-100 | | Świdnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Armii Krajowej | | 29/8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 74 850 17 86 | | +48 74 57 74 18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@dase.pl | | www.dase.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 884-24-70-845 | | 891489063 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Sebastian Owczarski Prezes Zarządu Sebastian Owczarski
2014-03-21 Ewa Sala Wiceprezes Zarządu Ewa Sala

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xeaoj

Podziel się opinią

Share
d1xeaoj
d1xeaoj