Trwa ładowanie...
d2usc8b
espi

DASE SA - Zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej (1/2015) - EBI

DASE SA - Zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej (1/2015)
Share
d2usc8b
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Dase S.A. informuje, iż Spółka sprzedała wszystkie posiadane akcje spółki zależnej My Finanse S.A. (930 tys. akcji imiennych serii A, 310 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 500 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii C - o wartości nominalnej 0,1 zł każda). Cena sprzedaży została ustalona na poziomie 0,02 zł za jedną akcję (łączna kwota transakcji 34 800 zł). Powyższa transakcja miała związek m.in. z dalszym porządkowaniem portfela inwestycji i realizowanych projektów oraz likwidacją tych nierentownych i nierozwojowych. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sebastian Owczarski Prezes Zarządu
Ewa Sala Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2usc8b

Podziel się opinią

Share
d2usc8b
d2usc8b