Trwa ładowanie...
dvkg047
espi

DEBICA - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A. (28/2011)

DEBICA - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A. (28/2011)
Share
dvkg047

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DEBICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa: § 5 ust.1 pkt 22 i w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2011, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości, że w dniu 14 czerwca 2011 r. na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i wybrała ze swego grona: Pana Michela Rzonzef ? na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Philippe Degeer ? na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Macieja Mataczyńskiego ? na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki wybrała w skład stałego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej następujących członków Rady Nadzorczej: Pana Roberto Fioroni, Pana Macieja Mataczyńskiego oraz Pana Aleksandra Ferenca. Skład Komitetu Audytu uwzględnia
wymogi wynikające z przepisów art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
(pełna nazwa emitenta)
DEBICA Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-200 Dębica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 1 Maja 1
(ulica) (numer)
(014) 670-28-31 014 670-09-57
(telefon) (fax)
www.debica.com.pl
(e-mail) (www)
872-000-34-04 850004505
(NIP) (REGON)
dvkg047

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Jacek Pryczek Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny
2011-06-15 Leszek Cichocki Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvkg047

Podziel się opinią

Share
dvkg047
dvkg047