Trwa ładowanie...
dfv7ixr
espi

DECORA - Zakup akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta ...

DECORA - Zakup akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta (24/2012)

Share
dfv7ixr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-06
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Zakup akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 6 listopada 2012r. sporządzonego w Neuwied (Niemcy) w dniu 26 października 2012r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w podmiot w dniu 25 października 2012r. dokonał zakupu łącznie 4617 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w cenie 7,23 ? 7,93 PLN za sztukę ? średnia cena zakupu wyniosła 7,58 PLN za sztukę. Zakup został dokonany w ramach transakcji zawartych w Polsce w trybie sesyjnym. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych ani firmy podmiotu blisko z nią związanego.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfv7ixr

| | | DECORA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DECORA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 63-000 | | Środa Wielkopolska | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A | | 24A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 28 64 200 | | +48 61 28 54 975 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@decora.pl | | www.decora.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7861000577 | | 630247715 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Artur Hibner Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfv7ixr

Podziel się opinią

Share
dfv7ixr
dfv7ixr