Trwa ładowanie...
d1d7gie

DEKPOL S.A. - Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA DEKPOL S.A. oraz wprowadzenie do obrotu a ...

DEKPOL S.A. - Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA DEKPOL S.A. oraz wprowadzenie do obrotu akcji serii A i B DEKPOL S.A. (15/2015)

Share
d1d7gie

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DEKPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA DEKPOL S.A. oraz wprowadzenie do obrotu akcji serii A i B DEKPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DEKPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 3 lutego 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW)
podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki DEKPOL S.A. Zgodnie z pierwszą z uchwał Zarząd Giełdy wyznaczył na 5 lutego 2015 r. dzień ostatniego notowania 1.952.549 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki DEKPOL S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) kodem ?PLDEKPL00040?. W drugiej z wymienionych uchwał Zarząd Giełdy postanowił: 1) wprowadzić z dniem 6 lutego 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki DEKPOL S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda: a) 6.410.000 akcji serii A, oznaczonych przez KDPW kodem ?PLDEKPL00032?; b) 1.952.549 akcji serii
B, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 6 lutego 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ?PLDEKPL00032?; 2) notować akcje spółki DEKPOL S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?DEKPOL? i oznaczeniem ?DEK?. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d7gie

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 83-251 | | Pinczyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gajowa | | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 592-213-79-80 | | 220341682 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-03 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d7gie

Podziel się opinią

Share
d1d7gie
d1d7gie