Trwa ładowanie...
d2ayum4

DELKO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr /

DELKO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr /

Share
d2ayum4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
kwartał(y) narastająco / okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego IV kwartał 2012 okres od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. IV kwartał 2012 okres od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Okres 01.10.2011 - 31.12.2011 IV kwartał 2012 okres od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. IV kwartał 2012 okres od 01.10.2011r. do 31.12.2011r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 00000 0000
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ayum4

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | | / | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | | dla | | | | | | | | | | | | | |
| | za | | kwartał roku obrotowego | | | obejmujący okres | od do | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | |
| | | DELKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | DELKO S.A. | | Handel hurtowy (hah) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 63-100 | | Śrem | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Gostyńska | | 51 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 28 37 731 | | +48 61 28 34 015 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | office@delko.com.pl | | www.delko.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 785-10-03-396 | | 630306168 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Test RW

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ayum4

Podziel się opinią

Share
d2ayum4
d2ayum4