Trwa ładowanie...
d1pc3cb
espi

DEUTSCHE BANK AG - Deutsche Bank provides update on its 2012 preliminary results (2/2013)

DEUTSCHE BANK AG - Deutsche Bank provides update on its 2012 preliminary results (2/2013)
Share
d1pc3cb
POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
UNI - EN REPORT No 2 / 2013
Date of issue: 2013-03-20
Short name of the issuer
DEUTSCHE BANK AG
Subject
Deutsche Bank provides update on its 2012 preliminary results
Official market - legal basis
Unofficial market - legal basis
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259) w związku z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. 05.184.1539) z późn. zm.
Contents of the report:
Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) today announced that new developments related to specific existing legal matters have occurred after the disclosure of the Bank's preliminary, unaudited 2012 results on 31 January 2013. Deutsche Bank is obliged, under IFRS, to assess the impact this new information has on its financial position and results for 2012. IFRS requires that any developments that materially affect the Bank?s legal provisions must be considered and if necessary reflected if they become known before the financial statements are finalized.
Annexes
File Description
UpdateFY2012engl._20.03.2013.pdf DB Press Release

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

DEUTSCHE BANK AG, London
(fullname of the issuer)
DEUTSCHE BANK AG Banki (ban)
(short name of the issuer) (sector according to clasification of the WSE in Warsow)
Londyn
(post code) (city)
Winchester House, 1 Great Winchester Street
(street) (number)
+44 (0) 207545 8000
(phone number) (fax)
(e-mail) (web site)
(NIP) (REGON)
d1pc3cb

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
Date Name Position / Function Signature
2013-03-20 Thomas Gstaedtner Authorised Signatory Thomas Gstaedtner
2013-03-20 Fatema Caderbhoy Authorised Signatory Fatema Caderbhoy

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

d1pc3cb

Podziel się opinią

Share
d1pc3cb
d1pc3cb