Trwa ładowanie...
df6c8aq
df6c8aq
espi

DEUTSCHE BANK AG - Louise M. Parent appointed to Deutsche Bank's Supervisory Board (8/2014)

DEUTSCHE BANK AG - Louise M. Parent appointed to Deutsche Bank's Supervisory Board (8/2014)
Share
df6c8aq
POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
UNI - EN REPORT No 8 / 2014
Date of issue: 2014-07-03
Short name of the issuer
DEUTSCHE BANK AG
Subject
Louise M. Parent appointed to Deutsche Bank's Supervisory Board
Official market - legal basis
Unofficial market - legal basis
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259) w związku z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. 05.184.1539) z późn. zm.
Contents of the report:
Effective 1 July 2014, Louise M. Parent was named a member of the Supervisory Board of Deutsche Bank AG. She succeeds Suzanne Labarge, who decided to step down from the Supervisory Board with effect from 30 June 2014. Suzanne Labarge had been on Deutsche Bank's Supervisory Board since 2008.
Annexes
File Description
Parent-AR-engl.pdf DB Press Release

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

DEUTSCHE BANK AG, London
(fullname of the issuer)
DEUTSCHE BANK AG Banki (ban)
(short name of the issuer) (sector according to clasification of the WSE in Warsow)
Londyn
(post code) (city)
Winchester House, 1 Great Winchester Street
(street) (number)
+44 (0) 207545 8000
(phone number) (fax)
(e-mail) (web site)
(NIP) (REGON)
df6c8aq

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
Date Name Position / Function Signature
2014-07-03 Thomas Gstaedtner Authorised Signatory Thomas Gstaedtner
2014-07-03 Fatema Caderbhoy Authorised Signatory Fatema Caderbhoy

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

df6c8aq

Podziel się opinią

Share
df6c8aq
df6c8aq