Trwa ładowanie...
d42p8eg
espi

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę...

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki. (2/2012)

Share
d42p8eg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomości, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Piotrem Jędrzejczakiem), Członkiem Zarządu Spółki (Pawłem Walczakiem) oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki (Jerzym Gądkiem), tj. przez Taxus Fund Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi. Piotr Jędrzejczak ? Prezes Zarządu Spółki, Paweł Walczak ? Członek Zarządu Spółki oraz Jerzy Gądek ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki poinformowali o dokonanych przez Taxus Fund SA transakcjach nabycia 80.000 akcji Spółki oraz zbycia 80.000 akcji Spółki, które zostały dokonane, przez wskazaną osobę blisko związaną z w/w osobami, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej DB Securities SA, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na
sesji w dniu 18 stycznia 2012 roku (nabycie 80.000 akcji po cenie 0,23 zł za jedną akcję oraz zbycie 80.000 akcji po cenie 0,25 zł za jedną akcję). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42p8eg

| | | DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 91-071 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ogrodowa | | 72/74 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042-253-45-61 | | 042-253-45-60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@dfp.pl | | http://www.dfp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7272670586 | | 100161409 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Paweł Walczak Członek Zarządu
2012-01-20 Monika Ostruszka Członek Zarząd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42p8eg

Podziel się opinią

Share
d42p8eg
d42p8eg