Trwa ładowanie...
d38v3ll
d38v3ll
espi

DGA - Informacja o złożeniu wniosku o upadłość układową przez spółkę R&C Union S.A (25/2013)

DGA - Informacja o złożeniu wniosku o upadłość układową przez spółkę R&C Union S.A (25/2013)
Share
d38v3ll

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DGA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o złożeniu wniosku o upadłość układową przez spółkę R&C Union S.A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z publikacją w dniu 26 września 2013 r. raportu bieżącego nr 23/2013 przez spółkę R&C Union S.A., w którym spółka przekazała informację o złożeniu wniosku do Sądu Rejonowego Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, Zarząd DGA S.A. informuje: 1. DGA S.A. jest znaczącym akcjonariuszem spółki R&C Union S.A. posiadającym pakiet 4.355.193 akcji spółki stanowiącym 31,47% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. 2. Spółka zależna Emitenta ? Ateria Sp. z o.o., jest jednym z głównych Wierzycieli spółki R&C Union S.A. w związku z zaciągniętymi pożyczkami przez R&C Union S.A. na kwotę 2,9 mln zł (plus odsetki). Informacja o złożeniu wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu z wierzycielami spowoduje negatywny wpływ na jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe DGA S.A. i Grupy Kapitałowej DGA S.A. Z jednej strony informacja może negatywnie wpłynąć na wycenę
spółki R&C Union S.A. na rynku alternatywnym NewConnect, co spowoduje obniżenie wyceny tej spółki w aktywach DGA S.A. i tym samym obciąży wynik finansowy. Z drugiej strony negatywnie może wpłynąć na wyniki finansowe spółki zależnej Ateria Sp. z o.o. w związku z posiadaną wierzytelnością i ewentualną koniecznością utworzenia odpisu aktualizującego. Ostateczny wpływ na wynik finansowy spółki Ateria Sp. z o.o. uzależniony będzie od przedstawionych i przyjętych przez wierzycieli propozycji układowych. Zarząd DGA S.A. informuje, że będzie wspierał proces restrukturyzacji spółki R&C Union S.A., aby chronić interesy Wierzycieli, Akcjonariuszy i Pracowników spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DGA SA
(pełna nazwa emitenta)
DGA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-896 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biurowiec Delta ul. Towarowa 35 p. V
(ulica) (numer)
061 859 59 00 061 859 59 01
(telefon) (fax)
dgasa@dga.pl www.dga.pl
(e-mail) (www)
781-10-10-013 630346245
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Andrzej Głowacki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38v3ll

Podziel się opinią

Share
d38v3ll
d38v3ll