Trwa ładowanie...
d3v3wlo

DGA - Wykreślenie spółki Alekiedy.pl Sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego (8/2015)

DGA - Wykreślenie spółki Alekiedy.pl Sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego (8/2015)

Share
d3v3wlo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DGA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykreślenie spółki Alekiedy.pl Sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. oraz raportu bieżącego 41/2014 z dnia 7 października 2014 r. Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2015 r. spółka zależna Life Fund Sp. z o.o. otrzymała z Sądu Rejonowego Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu postanowienie o wykreśleniu spółki Alekiedy.pl Sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis wykreślenia nastąpił w dniu 27 lutego 2015 r. Zgodnie z treścią uzasadnienia do postanowienia Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu poinformował, że w dniu 2 lutego 2015 r. nastąpił wpis połączenia przez przejęcie przez spółkę Life Fund Sp. z o.o. (spółka przejmująca) spółki Alekiedy.pl Sp. z o.o. (spółka przejmowana). Jak stanowi art. 493 § 1 k.s.h., spółka przejmowana zostaje rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej (dzień
połączenia), przy czym wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej. Ww. zdarzenia są konsekwencją uzgodnionego Planu Połączenia z dnia 29 sierpnia 2014 r. Połączenie nastąpiło zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Alekiedy.pl Sp. z o.o. na Spółkę Life Fund Sp. z o.o. Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej Alekiedy.pl Sp. z o.o. była Spółka Life Fund Sp. z o.o. połączenie zostało dokonane w sposób uproszczony, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Life Fund Sp. z o.o. ? a w konsekwencji ? bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Alekiedy.pl Sp. z o.o. na udziały w kapitale zakładowym Spółki Life Fund Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3wlo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DGA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DGA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-896 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Biurowiec Delta ul. Towarowa | | 35 p. V | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 859 59 00 | | 061 859 59 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | dgasa@dga.pl | | www.dga.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 781-10-10-013 | | 630346245 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Błażej Piechowiak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3wlo

Podziel się opinią

Share
d3v3wlo
d3v3wlo