Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany
17-03-2017 15:05

Dlaczego warto inwestować w obligacje

W okresie utrzymujących się niskich stóp procentowych oraz rosnącej inflacji, klienci poszukują alternatywnych sposobów inwestowania środków, które są bezpieczne oraz zapewniają większy zysk niż lokaty bankowe. Jedną z możliwości są obligacje, pozwalające inwestować pieniądze przy jednoczesnym zachowaniu niskiego ryzyka.

Artykuł sponsorowanyArtykuł sponsorowany
Dlaczego warto inwestować w obligacje
d3c4vo4
d3c4vo4

W przypadku gwałtownych zmian na rynkach oszczędności są chronione, a inwestor może spać spokojnie.

Rynek obligacji rozwija się obecnie niezwykle dynamicznie. Powstają specjalistyczne portale, które ułatwiają potencjalnym inwestorom wybór dostosowanych do ich potrzeb obligacji i na bieżąco śledzą emisje dostępne na rynku. Na podstawie oczekiwań i rozmiarów planowanych inwestycji obligatariusze mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat rynku papierów wartościowych. Inwestorzy mogą nabyć m.in. obligacje skarbowe, korporacyjne czy komunalne. ##Rodzaje obligacji Obligacje skarbowe sprzedawane są na przetargach prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, w sieci sprzedaży detalicznej, jak również w placówkach konkretnych banków, przez Internet czy telefon. Posiadają niskie oprocentowanie – w ostatnich latach wyraźnie spadło – lokujące się między 2% a 3%, uzależnione od realnych stóp procentowych na rynku. Oferowane przez polskie Ministerstwo Finansów papiery różnią się oprocentowaniem i czasem trwania. Dla inwestorów dostępne są obligacje: stałoprocentowe (dwuletnie, oznaczone symbolem DOS), zmiennoprocentowe
(trzyletnie, TOZ), indeksowane do inflacji (czteroletnie, COI i dziesięcioletnie, EDO). Należy zauważyć, że Skarb Państwa występuje tu w roli dłużnika, będąc przy tym gwarantem wykupu obligacji od nabywców i wypłacenia ustalonych odsetek. Stąd też obligacje skarbowe są uznawane za najbezpieczniejszą formę ulokowania kapitału.

Z kolei obligacje korporacyjne są zwykle wydawane przez duże przedsiębiorstwa, a ryzyko związane z inwestycją jest teoretycznie wyższe, niż w przypadku obligacji skarbowych. W zamian oprocentowanie obligacji korporacyjnych jest zdecydowanie wyższe i dość zróżnicowane – waha się od 4% do 10% – co wiąże się z wiarygodnością emitenta i kondycją finansową firmy. Część przedsiębiorstw prowadzi emisje obligacji o różnym terminie zapadalności oraz zmiennej wysokości oprocentowania. Dla przykładu obligacje Aforti Holding S.A. są oprocentowane od 6% do 8,5% w skali roku. Z pozycji inwestorów to większe przedsiębiorstwa obciążone są niższym ryzykiem, stąd też emitowane przez nie obligacje korporacyjne oferują niższe oprocentowanie. Natomiast w przypadku obligacji mniejszych firm, oprocentowanie jest znacznie wyższe. Zdecydowana większość obligacji korporacyjnych posiada zmienne oprocentowanie, które jest uzależnione od wysokości marży i wskaźnika WIBOR. Jednak część przedsiębiorstw
emituje obligacje o stałym oprocentowaniu, które jest dla wielu Inwestorów konstrukcją łatwiejszą do zrozumienia. Jednym z emitentów takich obligacji jest Aforti Holding S.A. ##Mocne strony obligacji W obliczu niskich stóp procentowych banki działające na polskim rynku coraz częściej oferują inwestorom produkty mające wyższy potencjał zysku niż tradycyjne lokaty. Obok funduszy inwestycyjnych są to np. lokaty strukturyzowane. Jest to połączenie dwóch elementów: bezpiecznej części gwarantującej kapitał i opcji, będącej formą zakładu o to, jak w przyszłości zachowa się dany instrument finansowy (np. cena akcji). Jednak instrumenty te nie zapewniają gwarancji zysku – ten zależy od spełnienia szeregu czynników, uzależnionych od konstrukcji produktu. – W przeciwieństwie do produktów strukturyzowanych czy funduszy, obligacje już na początku gwarantują ustalony zysk. Przekłada się to na bezpieczeństwo i komfort pomnażania oszczędności – wyjaśnia Paweł Opoka, Dyrektor Zarządzający Sprzedażą w Aforti Holding S.A. – W
przypadku obligacji inwestor posiada możliwość wycofania środków przed okresem zapadalności poprzez sprzedaż na rynku Catalyst (jeśli są notowane) lub poprzez odsprzedaż cywilną jako papier wartościowy – tłumaczy Paweł Opoka.

*WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.

Artykuł sponsorowany
d3c4vo4

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3c4vo4