Trwa ładowanie...
d4lbvzl

DM IDM SA - Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj...

DM IDM SA - Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (83/2011)

Share
d4lbvzl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 83 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-07
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA (dalej: DM IDMSA), stosownie do treści art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DZ. U. 2005 nr 183, poz. 1538) informuje, iż w dniu dzisiejszym DM IDMSA otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) przywołanej ustawy. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem Prezes Zarządu DM IDMSA ? Grzegorz Leszczyński w dniach 2 i 5 grudnia 2011 r. na zwykłych sesjach giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył łącznie 345.256 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100) każda, po średniej cenie 1,24 zł (jeden złoty 24/100) każda, których emitentem jest Dom Maklerski IDMSA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lbvzl

| | | DOM MAKLERSKI IDM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DM IDM SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-041 | | KRAKÓW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | MAŁY RYNEK | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 3970600 | | 012 3970601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.k@idmsa.pl | | www.idmsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6762070700 | | 351528670 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2011-12-07 Piotr Derlatka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lbvzl

Podziel się opinią

Share
d4lbvzl
d4lbvzl