Trwa ładowanie...
d4lc09l

DM IDM SA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 7 grudnia 20...

DM IDM SA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 7 grudnia 2011 r. (84/2011)

Share
d4lc09l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 84 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-07
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 7 grudnia 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Stosownie do treści § 38 ust. 1 pkt 6), 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z poź. zm.) Zarząd Domu Maklerskiego IDM S.A. (dalej "DM IDMSA") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA zwołane na dzień 7 grudnia 2011 roku na godzinę 11:00
Załączniki
Plik Opis
Raport biezacy_podjete uchwaly 84_załącznik_ver 3.pdf Uchwały podjęte na NWZ DM IDMSA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lc09l

| | | DOM MAKLERSKI IDM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DM IDM SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-041 | | KRAKÓW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | MAŁY RYNEK | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 3970600 | | 012 3970601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.k@idmsa.pl | | www.idmsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6762070700 | | 351528670 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu
2011-12-07 Piotr Derlatka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lc09l

Podziel się opinią

Share
d4lc09l
d4lc09l