Trwa ładowanie...
d2jfxp5
d2jfxp5
espi

DM WDM SA - Zawarcie pierwszej umowy dotyczącej współpracy w zakresie pozyskania kapitału na rynk...

DM WDM SA - Zawarcie pierwszej umowy dotyczącej współpracy w zakresie pozyskania kapitału na rynku amerykańskim (12/2013)
Share
d2jfxp5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM WDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie pierwszej umowy dotyczącej współpracy w zakresie pozyskania kapitału na rynku amerykańskim | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI z dnia 7 marca 2013 r. nr 9/2013 dotyczącego rozwoju działalności Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. ("Grupa", "Grupa WDM"), Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. informuje, iż w dniu 13 marca 2013 r. powziął wiadomość o zawarciu przez spółkę zależną WDM Capital USA, LLC pierwszej umowy ze spółką Stem Cells Spin S.A. ("SCS") w zakresie koordynacji działań związanych z procesem pozyskiwania finansowania w Stanach Zjednoczonych Ameryki ("USA"). Zakres czynności obejmuje m.in.: ? wyszukanie brokerów w USA, którzy przeprowadzą subskrypcję akcji serii E SCS, ? wyszukanie podmiotów, które będą świadczyć usługi Investor Relations w okresie poprzedzającym debiut na SCS a rynku OTC Markets, jak również po debiucie, ? wyszukanie kancelarii prawnych, których zadaniem będzie obsługa procesu wprowadzenia akcji SCS na OTC Markets, ? kompleksową koordynację pozostałych działań związanych z pozyskaniem przez spółkę SCS środków z USA jak również debiutu tego
przedsiębiorstwa na rynku OTC Markets. W ramach emisji akcji serii E SCS zamierza pozyskać w USA ok. 2-3 mln USD (około 6-10 mln zł), które zostaną przeznaczone na dalszy dynamiczny rozwój tego przedsiębiorstwa. Stem Cells Spin S.A. jest notowaną na rynku NewConnect spółką biotechnologiczną zawiązaną w 2009 r. przez naukowców Akademii Medycznej we Wrocławiu. Celem przedsiębiorstwa jest komercjalizacja odkryć związanych z posiadanym wynalazkiem dotyczącym wyprowadzania, hodowli i zastosowania komórek macierzystych o symbolu MIC-1 oraz substancji pochodnych. W 2012 r. Spółka rozpoczęła sprzedaż pierwszych innowacyjnych biodermokosmetyków pod marką Revitacell z opatentowanej linii komórek macierzystych MIC-1. Grupa współpracuje ze spółką Stem Cells Spin S.A. od 2009 r. w zakresie obsługi szeregu operacji związanych z pozyskaniem przez SCS finansowania oraz debiutu na rynku alternatywnym NewConnect w 2011 r. Aktualnie Emitent posiada zawartą z tym przedsiębiorstwem umowę w przedmiocie sporządzenia Prospektu i
przeprowadzenia procesu przeniesienia notowań Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. W ocenie Zarządu Emitenta zawieranie umów dotyczących pozyskania przez Grupę finansowania na rynku USA stwarza polskim spółkom unikalną możliwość zaistnienia z sukcesem na największym na świecie rynku kapitałowym, gdzie doceniany jest potencjał innowacyjnych firm i w wielu przypadkach można łatwiej niż w Europie pozyskać finansowanie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI WDM S. A.
(pełna nazwa emitenta)
DM WDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-109 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kiełbaśnicza 28
(ulica) (numer)
71 79 11 555 71 79 11 556
(telefon) (fax)
biuro@wdmsa.pl www.wdmsa.pl
(e-mail) (www)
8951853338 020195815
(NIP) (REGON)
d2jfxp5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Sławomir Cal-Całko Prezes Zarządu
2013-03-14 Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jfxp5

Podziel się opinią

Share
d2jfxp5
d2jfxp5