Trwa ładowanie...
dcthnze
dcthnze
espi

DM WDM SA - Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z procedurą ich ...

DM WDM SA - Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z procedurą ich scalenia (13/2014)
Share
dcthnze

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM WDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z procedurą ich scalenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Maklerskiego WDM S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż wykonując postanowienia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13.11.2013 r., zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.02.2014 r., w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany art. 3 ust 1 Statutu, Spółka w dniu 21 lutego 2014 r. złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Spółki w okresie od 3 marca 2014 r. (pierwszy dzień zawieszenia notowań) do dnia 18 marca 2014 r. (ostatni dzień zawieszenia notowań), w związku z planowanym połączeniem (scaleniem) akcji w depozycie. Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie upoważnienia i zobowiązania zawartego w § 3 pkt 2 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie połączenia
(scalenia akcji) wyznaczył Dzień Referencyjny na dzień 7 marca 2014 r. Zarząd Spółki niniejszym zwraca się również do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym, stanowiła jedno - lub wielokrotność liczby osiem. Powyższa prośba ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji Spółki, z uwagi na ograniczoną ilość akcji, które zostaną przyznane Akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące tzw. resztówki scaleniowe. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI WDM S. A.
(pełna nazwa emitenta)
DM WDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-109 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 1/201
(ulica) (numer)
71 79 11 555 71 79 11 556
(telefon) (fax)
biuro@wdmsa.pl www.wdmsa.pl
(e-mail) (www)
8951853338 020195815
(NIP) (REGON)
dcthnze

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Sławomir Cal-Całko Prezes Zarządu
2014-02-21 Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu
2014-02-21 Adrian Dzielnicki Wiceprezes Zarządu
2014-02-21 Wojciech Gudaszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcthnze

Podziel się opinią

Share
dcthnze
dcthnze