Trwa ładowanie...
d4e1m36
espi

DM WDM SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 3 grudnia 2012 r. (34/...

DM WDM SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 3 grudnia 2012 r. (34/2012)
Share
d4e1m36
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-07
Skrócona nazwa emitenta
DM WDM SA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 3 grudnia 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2012 r., o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak s.c. we Wrocławiu, Rynek 7 (50-106 Wrocław). Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał na NWZ Spółki w dniu 2012 12 03.pdf Projekty uchwał na NWZ Spółki w dniu 2012 12 03
Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 2012 12 03.pdf Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 2012 12 03

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI WDM S. A.
(pełna nazwa emitenta)
DM WDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-329 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 1/201
(ulica) (numer)
71 79 11 555 71 79 11 556
(telefon) (fax)
biuro@wdmsa.pl www.wdmsa.pl
(e-mail) (www)
8951853338 020195815
(NIP) (REGON)
d4e1m36

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Sławomir Cal-Całko Prezes Zarządu
2012-11-07 Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e1m36

Podziel się opinią

Share
d4e1m36
d4e1m36