Trwa ładowanie...
d3vwayo
espi

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Odwołanie NWZA zwołanego na dzień 02.04.2012 (7/2012)

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Odwołanie NWZA zwołanego na dzień 02.04.2012 (7/2012)
Share
d3vwayo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-19
Skrócona nazwa emitenta
DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A.
Temat
Odwołanie NWZA zwołanego na dzień 02.04.2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2012 z dnia 5 marca 2012 roku Zarząd spółki Dom Aukcyjny Abbey House S.A, (dalej "Spółka") informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 kwietnia 2012 roku. Przyczyną odwołana Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 kwietnia 2012 roku są, wynikające z przyczyn osobistych, przeszkody leżące po stronie członków organów Spółki, uniemożliwiające ich udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co uniemożliwia realizację ich prawa wynikającego z art. 406 (6) k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie niezwłocznie zwołane w nowym terminie. Nie planuje się zmiany porządku obrad lub treści projektów uchwał.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Jakub Kokoszka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwayo

Podziel się opinią

Share
d3vwayo
d3vwayo