Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg
espi

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień ...

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 lipca 2013 roku. (12/2013)
Share
dxviypg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-20
Skrócona nazwa emitenta
DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A.
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 lipca 2013 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Dom Aukcyjny Abbey House Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 lipca 2013 roku.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_16 07.pdf Projekty uchwał ZWZA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 29
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Jakub Kokoszka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg