Trwa ładowanie...
d41l5ij
espi

DOM DEVELOPMENT S.A. - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Em...

DOM DEVELOPMENT S.A. - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta (12/2014)

Share
d41l5ij

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9) oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) informuje, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 20 marca 2014 roku zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S (o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 3/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.). Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 24.770.272 zł, który dzieli się na 24.770.272 akcje o wartości nominalnej 1 złoty każda, w tym 21.344.490 akcje zwykłe na okaziciela serii A, 2.705.882 akcje zwykłe na okaziciela serii
F, 172.200 akcje zwykłe na okaziciela serii H, 92.700 akcje zwykłe na okaziciela serii I, 96.750 akcje zwykłe na okaziciela serii J, 148.200 akcje zwykłe na okaziciela serii L, 110.175 akcje zwykłe na okaziciela serii Ł, 24.875 akcje zwykłe na okaziciela serii M oraz 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N, 26.000 akcje zwykłe na okaziciela serii O, 925 akcje zwykłe na okaziciela serii P, 11.000 akcje zwykłe na okaziciela serii R, 17.075 akcje zwykłe na okaziciela serii S. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego, wynosi 24.770.272 głosy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41l5ij

| | | DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DOM DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-078 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Plac Piłsudskiego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 351 68 78 | | 22 351 63 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | finanse@domdevelopment.com.pl | | www.domdevelopment.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-14-92-233 | | 012212483 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Dariusz Gołębiewski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41l5ij

Podziel się opinią

Share
d41l5ij
d41l5ij