Trwa ładowanie...
d1hg03m
d1hg03m
espi

DOM DEVELOPMENT S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów (2...

DOM DEVELOPMENT S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów (24/2011)
Share
d1hg03m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dom Development S.A. (dalej jako "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 12 lipca 2011 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). Zgodnie z treścią powyższego zawiadomienia, w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki zawartych w dniu 1 lipca 2011 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (dalej jako "Aviva OFE") zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%. Przed rozliczeniem transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 5 lipca 2011 roku Aviva OFE posiadał 1.113.383 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,53% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.113.383 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,53% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i
rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 6 lipca 2011 roku Aviva OFE posiadał 1.313.383 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,35% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.313.383 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,35% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM DEVELOPMENT S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
PLac Piłsudskiego 3 3
(ulica) (numer)
22 351 68 78 22 351 63 11
(telefon) (fax)
finanse@domdevelopment.com.pl www.domdevelopment.com.pl
(e-mail) (www)
525-14-92-233 012212483
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2011-07-12 Jacek Sadowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hg03m

Podziel się opinią

Share
d1hg03m
d1hg03m