Trwa ładowanie...
dwylrz4
espi

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% ogólnej lic...

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (13/2011)

Share
dwylrz4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 listopada 2011 r. do Spółki wpłynęło od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego ? Quercus Parasolowy SFIO ("Fundusz") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439) ("Ustawa o Ofercie") dotyczące przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przekroczenie przez Fundusz progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku notowań w dniu 9 listopada 2011 roku. Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 148.000 akcji Spółki, co stanowiło 4,19% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 140.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień 10 listopada 2011 roku Fundusz
posiadał 185.003 akcje Spółki, co stanowiło 5,24% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 185.003 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

| | | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-017 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 123 A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 529 76 30 | | +48 (22) 529 76 39 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dommaklerski@tms.pl | | www.tms.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Mariusz Potaczała Prezes Zarządu
2011-11-15 Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

Podziel się opinią

Share
dwylrz4
dwylrz4