Trwa ładowanie...
d32dyru

DORADCY24 - Powołanie Prezesa Zarządu (4/2015) - EBI

DORADCY24 - Powołanie Prezesa Zarządu (4/2015)

Share
d32dyru

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Prezesa Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Doradcy24 SA (dalej: Emitent) informuje, iż 10 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Woźniaka na Prezesa Zarządu. Życiorys Pana Pawła Woźniak Paweł Woźniak Pan Paweł Woźniak jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych na kierunku Finanse i Bankowość. Pan Paweł Woźniak posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów. W przeszłości pracował w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Banku Zachodnim S.A. na stanowisku specjalista ds. inwestycji kapitałowych, od 1999 do 2002 w spółce Howell S.A. jako dyrektor inwestycji kapitałowych, później w Howell Stal Sp. z o.o. jako dyrektor działu windykacji i zarządzania płynnością. W latach 1999-2003 był udziałowcem i członkiem zarządu DSA Financial Group S.A. Pełnił również funkcję menedżera oddziału w Wałbrzychu w Banku Zachodnim WBK S.A., a od 2003 -2007 był udziałowcem i członkiem Zarządu w spółce Tacoma Polska Sp. z o.o. oraz Simply Financial Sp. z o.o. W latach 2007 - 2010 był
dyrektorem regionu południowego (Wrocław, Kraków, Katowice) w Doradcy24 S.A. Od 2011 Pan Paweł Woźniak jest wiceprezesem zarządu Polfinance Sp. z o.o. oraz udziałowcem. W Grupie Polfinance Pan Woźniak odpowiedzialny jest, przede wszystkim, za sferę finansową . Od 2013 Pan Paweł Woźniak jest wiceprezesem zarządu oraz udziałowcem Gold-Investment Sp. z o.o., a także od 2010 prezesem zarządu i udziałowcem Polcredito Sp. z o.o. Pana Pawel Woźniak od 28 kwietnia 2014 roku sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 S.A., a od 31 października był delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w spółce Doradcy24 S.A., wcześniej posiadał specjalne uprawnienia jako członek Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 delegowany do pełnienia stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Pan Paweł Woźniak nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. Pan Paweł Woźniak pełni funkcje zarządcze oraz jest udziałowcem spółek prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do
Emitenta. Jednak w opinii Pana Pawła Woźniaka, z uwagi na fakt dominujących innych linii biznesowych nie można powiedzieć wprost, że stanowią one konkurencję. Pełnione funkcje: - Wiceprezes Zarządu Polfinance Sp. z o.o., i jednocześnie jeden z dwóch głównych udziałowców. Główną działalnością Polfinance są ubezpieczenia na życie indywidualne i grupowe. - Wiceprezes Zarządu Gold-Investment Sp. z o.o., również jako udziałowiec, główną działalnością spółki jest pośrednictwo w sprzedaży metali szlachetnych jako postaci fizycznej lub w ramach programów oszczędnościowych. - Prezes Zarządu Polcredito Sp. z o.o., również jako udziałowiec, działalność w zakresie udzielania pożyczek osobom fizycznym pod zastaw nieruchomości. - Własna działalność gospodarcza pod nazwą DCF Paweł Woźniak, pośrednictwo ubezpieczeniowo-finansowe. Pan Paweł Woźniak nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Paweł
Woźniak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Paweł Woźniak pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32dyru

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Woźniak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32dyru

Podziel się opinią

Share
d32dyru
d32dyru