Trwa ładowanie...

Dostaniesz 22 tys. zł na start

Bezrobotni chętnie zakładają firmy w oparciu o dotację z urzędów pracy. Takich podmiotów powstało w tym roku już ponad 20 tys., a liczba ta zwiększy się zapewne jeszcze o kilkanaście tysięcy do końca grudnia.
Share
Dostaniesz 22 tys. zł na start
Źródło: Thinkstockphotos
d3xbg3x

Bezrobotni chętnie zakładają firmy w oparciu o dotację z urzędów pracy. Takich podmiotów powstało w tym roku już ponad 20 tys., a liczba ta zwiększy się zapewne jeszcze o kilkanaście tysięcy do końca grudnia. Dofinansowanie dla przyszłego przedsiębiorcy może aktualnie wynieść nawet 22 tys. zł.

W 2013 roku w całym kraju zarejestrowanych zostało 189 tys. nowych firm. Jak pokazują statystyki, co dziewiąta z nich została założona przez bezrobotnego w oparciu o bezzwrotną dotację otrzymaną z urzędu pracy. Począwszy od 2005 roku, z takiej możliwości skorzystało już ponad 400 tys. osób, a suma udzielonej im pomocy, wliczając środki planowane do wydania na ten rok, wyniosła 6,1 mld zł. Najwięcej firm powstało w taki sposób w 2009 (63,9 tys.) i 2010 roku (76,9 tys.). Na ten cel przeznaczono wówczas odpowiednio niemal 1,1 i 1,4 mld zł.

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na dane z urzędów pracy, bezrobotni najczęściej tworzą firmy handlowe, fryzjerskie, budowlane, kosmetyczne i transportowe. Badania pokazują, że te przedsiębiorstwa charakteryzuje duża żywotność. Aż 85 proc. utworzonych w latach 2008-11 podmiotów przetrwało pierwszy rok swojej działalności. W ciągu pierwszych 12 miesięcy upada bowiem średnio 23 proc. z nich. Zdaniem urzędników istotne jest przygotowanie samych bezrobotnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

d3xbg3x

– Przede wszystkim dlatego, że przed przyznaniem dotacji sprawdzamy kwalifikacje bezrobotnych i ich doświadczenie zawodowe. Ponadto muszą oni przygotować biznesplan oceniany przez specjalistów – twierdzi na łamach „DGP” Zdzisław Szramowski, dyrektor PUP w Ostródzie.

Pomysł na biznes musi być przemyślany i dopasowany do panujących realiów. Dodatkowo, przyszły przedsiębiorca musi ukończyć specjalny, trwający przeciętnie 3-5 tygodni kurs, na którym uczy się jak prowadzić firmę (podstawy księgowości, wypełnianie formularzy). Zgodnie z przepisami, jeśli stworzona za pomocą dotacji firma upadnie lub zawiesi działalność w ciągu roku, to jej założyciel jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania.

Jak na razie w tym roku z dofinansowania skorzystało 22 tys. bezrobotnych (okres styczeń-sierpień), a szacuje się, że do końca grudnia może być to nawet 35 tys. osób. Stanowi to liczbę o ok. 5 tys. mniejszą w porównaniu z rokiem 2012. Trzeba też pamiętać, że mniejsza jest również kwota przeznaczona na pomoc. W budżecie na obecny rok zapisano kwotę 600 mln zł, czyli o 86 mln mniej niż w 2012 r.

Zobacz: Start-up po polsku. Jak założyć i rozwinąć dochodowy e-biznes
Ile pieniędzy dla jednego bezrobotnego?

d3xbg3x

Kwota, którą można uzyskać na dofinansowanie nowego biznesu zależy od średniej krajowej. Dotacja stanowi bowiem maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Jak podał GUS, w drugim kwartale bieżącego roku wyniosło ono 3 612,51 zł. W związku z tym przyszli przedsiębiorcy mogą aktualnie liczyć na dofinansowanie z urzędu pracy w wysokości 21 675,06 zł.

W przypadku dotacji dla założyciela spółdzielni socjalnej może być to 14 450,04 zł (4-krotność średniej krajowej), a dla nowego członka przystępującego do takiej spółdzielni będzie to 10 837,53 zł (3-krotność średniej krajowej). Najwięcej otrzymają bezrobotni z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Mogą oni dostać na założenie własnej firmy nawet 54 187,65 zł (15-krotność średniej krajowej).

Dla osób prowadzących już własną firmę, istotna będzie przede wszystkim zmiana jaka zaszła w maksymalnej wysokości dofinansowania jakie pozyskać można na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. W chwili obecnej wynosi ono 21 675,06 zł (6-krotność średniej krajowej).

Otrzymanymi pieniędzmi należy dysponować zgodnie z przepisami. Wydawać je można dopiero po podpisaniu umowy i przeznaczyć na takie cele jak m.in. zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania i innego niezbędnego wyposażenia do prowadzenia działalności, a także na reklamę czy stronę internetową. Nie można za nie kupić chociażby samochodu ani finansować żadnych szkoleń.

d3xbg3x

Środki na dofinansowanie działalności gospodarczej przez bezrobotnych pochodzą przede wszystkim z Funduszu Pracy, czyli składek płaconych przez przedsiębiorców za osoby, które podlegają ubezpieczeniom rentowym i emerytalnym. Do tego dochodzą jeszcze m.in. pieniądze z Unii Europejskiej.

Jak w nowym roku?

Od 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie ustawa reformująca funkcjonowanie urzędów pracy. Zakłada ona daleko idące zmiany związane z walką z bezrobociem m.in. profilowanie osób pozostających bez pracy czy nowe narzędzia aktywizacyjne. Wbrew wcześniejszym informacjom dotacje na działalność gospodarczą nie zostaną jednak zastąpione przez nisko oprocentowane pożyczki. W ustawie budżetowej na przyszły rok znalazło się 584 mln złotych na dofinansowanie dla bezrobotnych planujących otworzyć własnych biznes. Ustawa zakłada też refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego.

Ponadto nowa ustawa przewiduje również funkcjonowanie wspomnianych już pożyczek na otwarcie działalności gospodarczej. Ich oprocentowanie nie będzie przekraczało 1 proc., a wysokość może sięgnąć nawet 20-krotności średniej krajowej. Okres spłaty będzie natomiast rozłożony na okres do 7 lat z możliwością zawieszenia na 12 miesięcy.

d3xbg3x

Wprowadzenie pożyczek dla przyszłych przedsiębiorców pozytywnie oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. W oficjalnej opinii wskazują, że ta forma pomocy przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości wśród społeczeństwa.

Jak starać się o dofinansowanie z urzędu pracy?

1. Bezrobotny (musi być zarejestrowany w urzędzie) składa wniosek o dofinansowanie do Powiatowego Urzędu Pracy. Druki należy pobrać z urzędu (można je też ściągnąć ze stron internetowych urzędów).
2. Na wsparcie mogą liczyć bezrobotni, którzy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie odmówili (bez uzasadnionej przyczyny) podjęcia pracy, szkolenia lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd. A także bezrobotni, którzy nie przerwali z własnej winy szkolenia, stażu (na które skierował ich urząd). Bezrobotni ubiegający się o dotację nie mogli prowadzić działalności gospodarczej w terminie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
3. Starosta informuje pisemnie o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy - w terminie 30 dni. Podstawą dofinansowania jest umowa zawarta na piśmie pomiędzy starostą i bezrobotnym.
4. Na podstawie umowy bezrobotny zobowiązuje się m.in. do: prowadzenia działalności przez co najmniej 12 miesięcy (działalności gospodarcza musi zostać założona w terminie od dnia otrzymania środków na konto do jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy), wydatkowania pieniędzy zgodnie z wnioskiem, złożenia rozliczenia (zestawienie kwot wydatkowanych, w terminie do 2 miesięcy od rozpoczęcia działalności).

KK,JK,WP.PL

Zobacz: Start-up po polsku. Jak założyć i rozwinąć dochodowy e-biznes

d3xbg3x

Podziel się opinią

Share
d3xbg3x
d3xbg3x