Trwa ładowanie...
d8xkahd
d8xkahd
espi

DREWEX S.A. - Przyjęcie do KDPW akcji serii H (41/2013)

DREWEX S.A. - Przyjęcie do KDPW akcji serii H (41/2013)
Share
d8xkahd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-21
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Przyjęcie do KDPW akcji serii H
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DREWEX S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje, że w dniu 21 października 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) podjął Uchwałę Nr 775/13 w sprawie przyjęcia do KDPW 971.098 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,63 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 06/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2011 r. Akcje serii H, w liczbie 971.098 sztuk, zostaną oznaczone kodem PLDREWX00012, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii H w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji GPW, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
DREWEX S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-383 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 42A/2
(ulica) (numer)
012 260 91 67 012 260 91 67
(telefon) (fax)
www.drewex.com
(e-mail) (www)
6792904110 120307910
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8xkahd

Podziel się opinią

Share
d8xkahd
d8xkahd