Trwa ładowanie...
dn66v4g
dn66v4g
espi

DROP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 3 czerwc...

DROP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 3 czerwca 2013 r. (17/2013)
Share
dn66v4g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-04
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 3 czerwca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki DROP S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 3 czerwca 2013 r.
Załączniki
Plik Opis
WykazAkcjonariuszynaZWZAwdniu3czerwca2013_ r_5%.pdf Wykaz Akcjonariuszy na ZWZA w dniu 3 czerwca 2013

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROP SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DROP S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-987 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Syta 114Z/1 114Z/1
(ulica) (numer)
22 885 14 21 22 885 14 03
(telefon) (fax)
drop@drop-sa.pl www.drop-sa.pl
(e-mail) (www)
5262499339 016896001
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Zbigniew Chwedoruk Prezes Zarządu Zbigniew Chwedoruk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn66v4g

Podziel się opinią

Share
dn66v4g
dn66v4g