Trwa ładowanie...
d2lihlx

DROP S.A. - Zabezpieczenie potencjalnych zaległości podatkowych na majątku DROP S.A. (18/2010)

DROP S.A. - Zabezpieczenie potencjalnych zaległości podatkowych na majątku DROP S.A. (18/2010)

Share
d2lihlx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DROP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zabezpieczenie potencjalnych zaległości podatkowych na majątku DROP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iżw związku z kontrolą wszczętą przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w dniu 19 września 2008 i przedłużoną do dnia 31 marca 2011 roku, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowieniem z dnia 28 grudnia 2010 r., na podstawie art. 33 § 1, art. 33 § 2 pkt 2, art. 33 § 3, art. 33 § 4 pkt 2 oraz 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.) zabezpieczył na majątku DROP S.A. 6.178.581 złotych na potencjalne zaległości podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług za 2007 rok. Spółka do dnia 29 grudnia 2010 roku nie otrzymała Protokołu Kontroli i nie posiada w związku tym informacji dotyczących potencjalnych zaległości podatkowych za 2007 rok.Również w związku z kontrolą jaka została wszczęta przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, przedłużoną do dnia 31.01.2011 roku, na podstawie art. 33 § 1, art. 33 § 2
pkt 2, art. 33 § 3, art. 33 § 4 pkt 2 oraz 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.) postanowieniem z dnia 28 grudnia 2010 r., dokonał zabezpieczenia na majątku DROP S.A. 2.223.739 złotych na potencjalne zaległości podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług za maj 2010 rok . Spółka DROP S.A. do dnia 29 grudnia 2010 roku nie otrzymała Protokołu Kontroli i nie posiada w związku tym informacji dotyczących potencjalnych zaległości podatkowych za maj 2010 roku.Powyższe decyzje Spółka uznaje za bezpodstawne i będzie się od nich odwoływać. Spółka złożyła wnioski do Ministra Finansów o objęcie nadzorem postępowań prowadzonych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego.Spółka złożyła także Wniosek o objęcie nadzorem postępowań prowadzonych przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.Spółka przedstawiła Naczelnikowi Drugiego Mazowieckiego Urzędu
Skarbowego w Warszawie listę nieruchomości oraz wykaz udziałów w spółkach zależnych, które mogą stanowić zabezpieczenie potencjalnych zobowiązań podatkowych.Na dzień 29 grudnia 2010 Spółka nie ma zaległości podatkowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lihlx

| | | DROP SPÓLKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DROP S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-987 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Syta 114Z/1 | | 114Z/1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 885 14 21 | | 22 885 14 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | drop@drop-sa.pl | | www.drop-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-24-99-339 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Zbigniew Chwedoruk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lihlx

Podziel się opinią

Share
d2lihlx
d2lihlx