Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

DROZAPOL - Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną (5/2015)

DROZAPOL - Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. ("Emitent") informuje, że w związku z zapisami art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183, poz. 1538 ze zm.)., w dniu 27 stycznia 2015 roku otrzymał od Prokurenta zawiadomienie sporządzone w dniu 27 stycznia 2015 roku i dotyczące zbycia akcji Spółki. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, Prokurent dnia 3 grudnia 2014 roku dokonał zbycia 2 700 sztuk akcji Drozapol-Profil S.A. po cenie wynoszącej 3,11 zł za akcję. Zbycie wyżej wymienionych akcji Emitenta nastąpiło w formie transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROZAPOL-PROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
DROZAPOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-880 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Toruńska 298 a
(ulica) (numer)
52 3260936 52 3260901
(telefon) (fax)
www.drozapol.pl
(e-mail) (www)
5540091670 090454350
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Agnieszka Łukomska Prokurent
2015-01-27 Elżbieta Winiarska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo