Trwa ładowanie...
d43xdm0

DSS S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 (9/2013)

DSS S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 (9/2013)

Share
d43xdm0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DSS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej podaje do publicznej wiadomości informację o rodzajach i terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013: 1) jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 r. ? 21 marca 2013 r. 2) skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 ? 15 maja 2013 r. 3) skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 ? 2 września 2013 r. 4) skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 ? 14 listopada 2013 r. Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (dalej "Rozporządzenie"), Spółka informuje, że raporty za I i III kwartał 2013 r. oraz raport za I półrocze 2013 r., stanowić będą rozszerzone skonsolidowane raporty okresowe i zawierać będą również skrócone jednostkowe sprawozdanie
finansowe za dany okres. Zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, Spółka nie będzie przekazywać do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2012 r. oraz za II kwartał 2013 r. Podstawa prawna przekazania raportu: §103 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43xdm0

| | | DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DSS S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-523 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ŚMIAŁA | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 633 02 08 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dss@dss.pl | | www.dss.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8842344796 | | 890450283 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Mariusz A. Roman Prezes Zarządu Mariusz A. Roman
2013-01-31 Rafał Abratański Członek Zarządu Rafał Abratański

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43xdm0

Podziel się opinią

Share
d43xdm0
d43xdm0