Trwa ładowanie...
doxoqdr
doxoqdr
espi

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpiec ...

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umów z Raiffeisen Bank Polska SA (26/2014)
Share
doxoqdr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DUDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umów z Raiffeisen Bank Polska SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W oparciu o § 7 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, t.j Dz.U.2014.133 (?Rozporządzenie?), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?, ?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 26.08.2014 roku w sprawie podpisania, w dniu 22 sierpnia 2014 r. z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie (00?549 Warszawa, ul. Piękna 20) Umowy Kredytowej (?Umowa Kredytowa?) oraz Umowy o Limit Wierzytelności (?Umowa o Limit Wierzytelności?) ? dalej łącznie ?Umowy?, wraz z pakietem umów towarzyszących, informuje o powzięciu informacji w przedmiocie wpisu przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych następujących hipotek ustanowionych przez Spółkę: (1) hipoteki umownej łącznej w
wysokości 75.000.000,00 zł na zabezpieczenie roszczeń Banku wynikających z Umowy Kredytowej; hipoteka obciąża następującą nieruchomość Spółki: PL1Z/00036737/8 jak również: nieruchomości, dla których: Sąd Rejonowy w Zambrowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgi wieczyste LM1W/00036217/4, LM1W/00023096/5, LM1W/00034273/0, LM1W/00034288/8, Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krotoszynie prowadzi księgę wieczystą KZ1R/00031638/1, Sąd Rejonowy w Lesznie XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Rawiczu prowadzi księgi wieczyste PO1R/00044363/7 oraz PO1R/00011149/1, Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą SW1Z/00061892/5; Sąd Rejonowy w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi Księgę Wieczystą KR3I/00008483/7; (dalej łącznie ?Nieruchomości?) (2) hipoteki umownej łącznej w wysokości 39.750.000,00 zł na
zabezpieczenie roszczeń Banku wynikających z Umowy o Limit Wierzytelności; hipoteka obciąża następującą nieruchomość Spółki: PL1Z/00036737/8 jak również: nieruchomości, dla których: Sąd Rejonowy w Zambrowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgi wieczyste LM1W/00036217/4, LM1W/00023096/5, LM1W/00034273/0, LM1W/00034288/8, Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krotoszynie prowadzi księgę wieczystą KZ1R/00031638/1, Sąd Rejonowy w Lesznie XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Rawiczu prowadzi księgi wieczyste PO1R/00044363/7 oraz PO1R/00011149/1, Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą SW1Z/00061892/5; Sąd Rejonowy w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi Księgę Wieczystą KR3I/00008483/7; Oświadczenie o ustanowieniu hipotek zostało przez Spółkę złożone w dniu 23 września 2014 r. za rep. A nr 4812/2014
notariusza w Miliczu Barbary Wąsik. Ustanowione hipoteki stanowią zabezpieczenie roszczeń Banku wynikających z Umowy Kredytowej oraz Umowy o Limit Wierzytelności, szczegółowo opisanych raportem bieżącym nr 17/2014. Łączna wartość ewidencyjna nieruchomości obciążonych w/w hipotekami wynosi 64.690 tys. zł (w zaokrągleniu do tys. zł i wg dnia bilansowego ostatniego raportu okresowego, tj. na 30.06.2014 r.). Powiązania Spółki i osób zarządzających lub nadzorujących z Bankiem mają charakter wyłącznie biznesowy, wynikający z podpisanych Umów. Ponadto Spółka wyjaśnia, iż Nieruchomości spełniają kryterium aktywów o znacznej wartości, określone w par. 1 ust. 1 pkt. 45 lit. A) Rozporządzenia, gdyż stanowią one co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
DUDA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-699 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłobucka 25
(ulica) (numer)
022 319 94 00 022 319 94 01
(telefon) (fax)
duda@pkmduda.pl www.pkmduda.pl
(e-mail) (www)
699-17-81-489 411141076
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Dariusz Formela prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxoqdr

Podziel się opinią

Share
doxoqdr
doxoqdr