Trwa ładowanie...
dyjfi2v

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej (26/2015)

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej (26/2015)

Share
dyjfi2v

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, Emitent?) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę, na mocy której do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powołana została Pani Joanna Budzicz. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Pani Joanna Budzicz w 2000 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Bankowego na Uniwersytecie Wrocławskim, Podyplomowego Studium Zarządzania Potencjałem Pracowników w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkoły Trenerów Biznesu ?Moderator?. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2004 r. w branży finansowej, w tym między innymi w Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. Aktualnie, od 2013 r., Pani Joanna Budzicz pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego oraz Prezesa Zarządu Wiarygodnej Firmy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, a od marca 2015
r. członka Rady Nadzorczej Leonidas Capital S.A. Działalności te nie są konkurencyjne w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Oprócz opisanych powyżej, Pani Joanna Budzicz nie wykonuje żadnych innych działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Pani Joanna Budzicz nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w żadnej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Joanna Budzicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997 nr 121 poz. 769 z późn. zm.). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19
lutego 2009 r. (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyjfi2v

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-265 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gen. Józefa Bema | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | + 48 71 327 28 00 | | + 48 71 796 91 95 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 898-20-13-160 | | 932894510 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyjfi2v

Podziel się opinią

Share
dyjfi2v
dyjfi2v