Trwa ładowanie...
d1oa5st

E-KIOSK S.A. - Informacja o nabyciu akcji Emitenta przez Wiceprezesa Zarządu w roku 2011 (2/2012)

E-KIOSK S.A. - Informacja o nabyciu akcji Emitenta przez Wiceprezesa Zarządu w roku 2011 (2/2012)

Share
d1oa5st

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | E-KIOSK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu akcji Emitenta przez Wiceprezesa Zarządu w roku 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd e-Kiosk S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Krzysztofa Krali, Wiceprezesa Zarządu Emitenta, który ? na podstawie art. 160 ust. 4, w zw. z art. 160 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ? powiadomił, że w roku 2011 dokonał nabycia akcji e-Kiosk S.A.: 1) 9820 szt. akcji w wyniku transakcji przeprowadzonych na rynku New Connect, których łączna wartość wyniosła 1905,80 zł ? nabycie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku następujących transakcji dokonanych w dniach 19-22.08.2011: - w dniu 19.08.2011 roku kupno 820 szt. akcji (PDA) po cenie 0,19 zł/akcja, - w dniu 22.08.2011 roku kupno 5000 szt. akcji (PDA) po cenie 0,19 zł/akcja, - w dniu 22.08.2011 roku kupno 4000 szt. akcji po cenie 0,20 zł/akcja; 2) 17.500 szt. akcji serii E o wartości 0,10 zł każda, nabytych w drodze subskrypcji prywatnej w dniu 31 maja 2011 r., których łączna wartość wyniosła 1750 zł; 3) 4375 szt. akcji serii J o wartości 0,10 zł każda, nabytych w drodze subskrypcji prywatnej w dniu
13 czerwca 2011 r., których łączna wartość wyniosła 437,50 zł; 4) 85.455 szt. akcji serii I o wartości 0,10 zł każda, nabytych w drodze subskrypcji prywatnej w dniu 18 lipca 2011 r., których łączna wartość wyniosła 8545,50 zł. Jednocześnie w związku z faktem, że suma transakcji nie przekroczyła wartości 5 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniach zawarcia transakcji, informacja zostaje przekazana zgodnie z przepisem §2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. 229 poz. 1950) w terminie do dnia 31.01.2012 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oa5st

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oa5st

Podziel się opinią

Share
d1oa5st
d1oa5st