Trwa ładowanie...
d2tgp7w

E-KIOSK S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki e-Kiosk S.A. (4/2013)

E-KIOSK S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki e-Kiosk S.A. (4/2013)

Share
d2tgp7w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-28
Skrócona nazwa emitenta
E-KIOSK S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki e-Kiosk S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304553 (Spółka), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 27 marca 2013 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Prostej 51. W załączeniu Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz informacją dot. formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Informacja o liczbie akcji Spółki i liczbie głosów z tych akcji, zamieszczona została na stronie internetowej Spółki: www.e-kiosk.pl, w zakładce relacje inwestorskie
Załączniki
Plik Opis
NWZA e-Kiosk marzec 2013 - ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NZW
NWZA e-Kiosk marzec 2013 - Formularz.pdf Formularz do wykonywania praw głosu przez pełnomocnika
NWZA e-Kiosk marzec 2013 - projekty uchwał - raport.pdf Projekty uchwał

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tgp7w

| | | E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | E-KIOSK S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-604 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Braci Śniadeckich | | 53/1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 733 68 04 | | (71) 718 11 68 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@e-kiosk.pl | | www.e-kiosk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-182-75-13 | | 933049202 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Artur Łopuszko Prezes Artur Łopuszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tgp7w

Podziel się opinią

Share
d2tgp7w
d2tgp7w