Trwa ładowanie...
d39u1ow
d39u1ow
espi

EASTSIDECAPITAL - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta (18/2015) - EBI

EASTSIDECAPITAL - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta (18/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d39u1ow

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 18 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EastSideCapital S.A. (dalej jako ?Emitent?) informuje, o powzięciu w dniu dzisiejszym tj. 5 maja 2015 roku wiadomości o dokonaniu w dniu 5 maja 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu związanego z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 2,83 zł (dwa złote i osiemdziesiąt trzy grosze). Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 283 (dwustu osiemdziesięciu trzech) akcji serii H o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi kapitał zakładowy Emitenta wynosi 11.480.002,83 zł (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwa złote i osiemdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na 1.148.000.283 (jeden miliard sto czterdzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę. Podstawa prawna: §3 ust. 2.
pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | EastSideCapitalS.A.-_statut-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Błażej Dowgielski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39u1ow

Podziel się opinią

Share
d39u1ow
d39u1ow