Trwa ładowanie...
d3jesk1
espi

EASYCALL.PL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2/...

EASYCALL.PL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2/2014)
Share
d3jesk1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EASYCALL.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach os?b maj?cych dost?p do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd easyCALL.pl S.A. informuje, iż w dniu 4 lutego 2014 roku otrzymał zawiadomienie od jednego z członków Zarządu Emitenta, sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że zawiadamiający od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 rok dokonał kilku transakcji na akcjach Emitenta, których wartość nie przekroczyła łącznie 5.000 euro, tj.: - w dniu 14.02.2013 r. łącznie nabył 1.500 akcji Emitenta za średnią cenę 1,07 zł za jedną akcję, - w dniu 15.02.2013r. nabył 500 akcji Emitenta za cenę 1,05 zł za jedną akcję, - w dniu 09.04.2013 r. nabył 1.169 akcji Emitenta za cenę 0,90 zł za jedną akcję, - w dniu 12.04.2013 r. łącznie nabył 1.900 akcji Emitenta za średnią cenę 1,00 zł za jedną akcję. Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, że przed ww. transakcjami członek Zarządu Emitenta posiadał 330.000 akcji easyCALL.pl S.A., stanowiących 27,24% kapitału zakładowego, dających prawo do 330.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po
dokonaniu ww. transakcji członek Zarządu Emitenta posiadał 335.069 akcji, stanowiących 27,66% kapitału zakładowego, dających prawo do 335.069 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadamiający nie wyraził zgody na publikowanie jego danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EASYCALL.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EASYCALL.PL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-310 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poniecka 2 lok. 16
(ulica) (numer)
+48 22 883 57 00 +48 22 659 41 71
(telefon) (fax)
www.easycall.pl
(e-mail) (www)
7010049750 140738830
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Michał Jakubowski Prezes Zarządu Michał Jakubowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jesk1

Podziel się opinią

Share
d3jesk1
d3jesk1