Trwa ładowanie...
d1a0v2e

EC Będzin wyemitowała obligacje o wartości 30 mln zł na zakup Energo-Utech

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin przeprowadziła emisję 3 000 trzyletnich obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków na przejęcie Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech.

Share
d1a0v2e

"Zarząd (...) informuje, o dokonaniu w dniu 13.04.2015 r. całej zaplanowanej emisji tj. 3.000 sztuk obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, uprawniających wyłącznie do świadczeń pieniężnych, niezabezpieczonych o okresie zapadalności 3 lata, o jednostkowej wartości nominalnej równej 10.000,00 zł i łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji 30.000.000,00 zł" - czytamy w komunikacie.

Obligacje zostały wyemitowane za pośrednictwem DM BPS. Oprocentowanie ustalone zostało na poziomie WIBOR 6 miesięczny plus stała marża w wysokości 4,5% , a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji nie później niż do 15.04.2018 r.

"Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2014 r zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym emitenta za okres od 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. wyniosła 1.554.000,00 zł" - podano również.

Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego, z roczną produkcją ponad 2,2 mln GJ ciepła.

(ISBnews)

d1a0v2e

Podziel się opinią

Share
d1a0v2e
d1a0v2e