Trwa ładowanie...
de752pj

ECA - Raport miesięczny za październik wraz z danymi finansowymi (74/2014) - EBI

ECA - Raport miesięczny za październik wraz z danymi finansowymi (74/2014)

Share
de752pj

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 74 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za październik wraz z danymi finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ECA S.A. przekazuje raport miesięczny za październik br. wraz z danymi finansowymi: 1) Informacje ogólne - tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym W opinii Emitenta nie wystąpiły istotne wydarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, o których Emitent miałby wiedzę, a które mogłyby mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników Emitenta. 2) Realizacja celów emisji. W okresie objętym raportem cele emisyjne Spółki były realizowane na bieżąco. 3) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w okresie od 1 do 31 października 2014 r.: W systemie EBI: 68/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych COLOMEDICA S.A. 67/2014 Prawomocne umorzenie postępowania 66/2014 Raport miesięczny za wrzesień 2014 wraz z danymi finansowymi 65/2014 Uchwała Rady Nadzorczej 64/2014 Prawomocne umorzenie postępowania W systemie ESPI: nie publikowano 4) Kalendarz inwestora Nadchodzące wydarzenia: W dniu 13.11.2014 r. opublikowano raport kwartalny za III kwartał
bieżącego roku. 5) Wynik finansowy za październik 2014 r. W ujęciu miesięcznym, Grupa Kapitałowa ECA w październiku br. wypracowała 358 tyś zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zanotowała stratę netto na poziomie 321 tyś zł. Wynik ten jest o blisko 126 tyś niższy od ubiegłorocznego. Narastająco na koniec października 2014 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły 7,3 mln zł mln zł, a strata netto wyniosła 267 tyś zł. Na koniec października 2013 r. wyniki te prezentowały się następująco: przychody 7,7 mln zł, zysk 514 tyś zł. Przekazane przez Emitenta dane nie zostały zaudytowane. Na wyniki Grupy w głównej mierze wpłynęła ujemna wycena papierów wartościowych oraz wypłacone odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji. Wynik na sprzedaży netto na koniec października 2014 wynosi 200 tyś zł, w analoginczynm okresie roku ubiegłego Grupa zanotowała stratę w wysokości 60 tyś zł. Październik to kolejny miesiąc pomiędzy sezonami przeglądów sprawozdań finansowych, a badaniami
sprawozdań finansowych, stąd niższe przychody z segmentu usług audytorskich, które stanowią główny obszar działania Grupy Kapitałowej ECA. okres, w którym nie są przeprowadzane badania sprawozdań finansowych Główny udział w przychodach Grupy. Dostrzegalny jest także spadek przychodów w segmencie usług doradztwa podatkowego w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Emitent stale dąży do zwiększenia zyskowności poprzez kompleksową ofertę usług finansowych, intensyfikację działań sprzedażowych i minimalizację kosztów koniecznych. Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. ?Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de752pj

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Seredyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de752pj

Podziel się opinią

Share
de752pj
de752pj