Trwa ładowanie...
d2x3xib
d2x3xib
espi

ECA - Zmiana firmy w spółce zależnej (75/2014) - EBI

ECA - Zmiana firmy w spółce zależnej (75/2014)
Share
d2x3xib

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 75 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana firmy w spółce zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ECA S.A. (dalej również: ?Emitent?) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym wiadomości o dokonanej w dniu 26.11.2014 r. rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmianie firmy Spółki zależnej Emitenta, tj. ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. (dalej również: ?Spółka zależna?). Dotychczasowa firma: ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. brzmi aktualnie: ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. W obrocie gospodarczym Spółka zależna może również posługiwać się skrótem: ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Udział Emitenta jako komandytariusza w majątku Spółki zależnej nie uległ zmianie. Ponadto zarejestrowane zostały oddziały Spółki zależnej w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Zabrzu. Powyższa zmiana firmy Spółki zależnej jest związana ze zmianą komplementariuszy w Spółce zależnej na podstawie umów zbycia ogółu praw i obowiązków komplementariuszy (osób fizycznych) na rzecz ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o
której Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2014 oraz 42/2014. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Seredyńśki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x3xib

Podziel się opinią

Share
d2x3xib
d2x3xib