Trwa ładowanie...
d2hgk1n
d2hgk1n
espi

ECERAMICS - Podpisanie listu intencyjnego w zakresie dostaw ceramicznych osłon elektroizolacyjnyc ... - EBI

ECERAMICS - Podpisanie listu intencyjnego w zakresie dostaw ceramicznych osłon elektroizolacyjnych przez spółkę zależną, Industry Technologies S.A. (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2hgk1n

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego w zakresie dostaw ceramicznych osłon elektroizolacyjnych przez spółkę zależną, Industry Technologies S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Electroceramics S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 4 lutego 2015 r. spółka zależna od Emitenta, działająca pod firmą Industry Technologies S.A. z siedzibą w Lubsku (?Spółka?) poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego o współpracy handlowej w zakresie zbytu ceramicznych osłon elektroizolacyjnych produkowanych przez Spółkę z doświadczonym producentem urządzeń elektroenergetycznych (?Partner?). Industry Technologies S.A. to jedyna na świecie firma posiadająca opatentowaną technologię izostatyczną do produkcji ceramicznych elementów elektroizolacyjnych. Spółka będzie produkowała najnowocześniejszej generacji ceramiczne osłony elektroizolacyjne do bezpieczników elektrycznych średniego i wysokiego napięcia, wykorzystywane w najpowszechniejszych instalacjach infrastruktury energetycznej, tj. w stacjach transformatorowych, rozdzielniach elektrycznych, liniach przesyłowych średniego i wysokiego napięcia, w elektrowniach i zakładach przemysłowych. Uruchomienie linii produkcyjnej o wydajności
ok 1,6 mln sztuk rocznie planowane jest w IV kwartale 2015 r. Partner jest polskim przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji urządzeń elektroenergetycznych i w najbliższych latach zamierza poszerzyć działalność o produkcję bezpieczników średnio i wysokonapięciowych. Strony listu intencyjnego wyraziły wolę podjęcia działań na rzecz nawiązania stałej współpracy w zakresie wykorzystywania ceramicznych osłon elektroizolacyjnych produkowanych przez Industry Technologies S.A. jako obudowy w wytwarzanych przez Partnera bezpiecznikach średnio i wysokonapięciowych. Strony ustaliły, że podejmą wszelkie prawne i faktyczne działania, niezbędne do podpisania umowy o wzajemnej współpracy. Wstępnie określane zapotrzebowanie Partnera na osłony elektroizolacyjne oferowane przez Industry Technologies S.A. wynosi do 50 000 sztuk rocznie. Drugi już list intencyjny, po pierwszym, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w przypadku zawarcia kontraktów na dostawę ceramicznych
osłon elektroizolacyjnych zapewni Spółce produkcję na poziomie do 630.000 sztuk elementów rocznie i przekroczenie progu rentowności. Emitent posiada 100% akcji Industry Technologies S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Krakówka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hgk1n

Podziel się opinią

Share
d2hgk1n
d2hgk1n