Trwa ładowanie...
d4m0n94

ECERAMICS - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok (25/2015) - EBI

ECERAMICS - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok (25/2015)

Share
d4m0n94
NEW CONNECT
Raport EBI nr 25 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-11
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje o przyspieszeniu terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2014 rok. Nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego to 14 maja 2015 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku (raport bieżący EBI nr 4/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji ww. raportu był 15 czerwca 2015 roku. Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok podyktowana jest przekazaniem w dniu 11 maja 2015 r. przez biegłego rewidenta opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2014 rok. Podstawa prawna: § 6 ust. 11, § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Krakówka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94