Trwa ładowanie...
d1kjsxb

Echo Investment wyemitowało obligacje o wartości 230 mln zł

Warszawa, 23.10.2015 (ISBnews) - Echo Investment wyemitowało obligacje kuponowe na łączną kwotę 230 mln zł, podała spółka. Środki z bieżącej emisji zostaną przeznaczone m.in. na spłatę obligacji, których termin wykupu przypada na przyszły rok.

Share
d1kjsxb

"Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1 000 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się w dacie 23 kwietnia 2018 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone" - czytamy w komunikacie.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca 2015 r. wynosiła 981 mln zł, podano również.

"W ocenie zarządu, w okresie ważności wyemitowanych obligacji, ogólne zobowiązania Echo Investment S.A. będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia kształtują się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji" - czytamy.

d1kjsxb

Według spółki wyemitowane obligacje stanowią 31,93% kapitałów własnych Echo Investment S.A., wg stanu na 30 czerwca 2015 roku.

"Środki z bieżącej emisji zostaną przeznaczone na spłatę obligacji, których termin wykupu przypada na przyszły rok oraz na pokrycie wydatków związanych z realizacją procesów inwestycyjnych na rynku nieruchomości zgodnie z prowadzoną strategią rozwoju grupy kapitałowej Echo Investment" - czytamy także.

Echo Investment zrealizowało ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni przekraczającej 1 mln mkw. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie. Działa w budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)

d1kjsxb

Podziel się opinią

Share
d1kjsxb
d1kjsxb