Trwa ładowanie...
d2h47to
espi

ECHO - Powołanie osób nadzorujących Emitenta (22/2013)

ECHO - Powołanie osób nadzorujących Emitenta (22/2013)
Share
d2h47to

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ECHO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osób nadzorujących Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Echo Investment SA (Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. w dniu 6 czerwca 2013 roku na podstawie uchwały nr 16 ustaliło skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję w ilości 5 (słownie: pięciu) osób oraz na podstawie uchwał nr: 17 - 21 powołało na okres 3-letniej wspólnej kadencji następujące osoby nadzorujące: - Karol Żbikowski, - Mariusz Waniołka, - Robert Oskard, - Andrzej Majcher, - Wojciech Ciesielski. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż Rada Nadzorcza Echo Investment S.A. na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2013 r. działając na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Echo Investment SA, podjęła uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej Echo Investment SA. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Echo Investment SA został Pan Wojciech Ciesielski, zaś Wiceprzewodniczącymi Pan Andrzej Majcher i Pan Mariusz Waniołka. Obecny skład i powierzone funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta przedstawiają
się następująco: - Wojciech Ciesielski ? Przewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Majcher - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Mariusz Waniołka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Robert Oskard - Członek Rady Nadzorczej - Karol Żbikowski - Członek Rady Nadzorczej CV Członków Rady Nadzorczej Echo Investment S.A.: Wojciech Ciesielski Magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat. W latach 1987 ? 1990 zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Kielcach jako aplikant sądowy, w 1990 roku złożył egzamin sędziowski. Od 1991 roku w grupie firm Michała Sołowowa pełnił funkcje szefa zespołu prawnego, prokurenta, członka zarządów, członka rad nadzorczych. W okresie 2002 ? 2004 r. członek rady nadzorczej "Orbis". Od czerwca 2003 roku powołany w skład rady nadzorczej Echo Investment S.A. Pan Wojciech Ciesielski nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem spółki Echo Investment SA, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki
cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Andrzej Majcher Magister inżynier, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. W latach 1987-1991 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Białobrzegach na stanowisku głównego mechanika. Od czerwca 1991 roku pełnił funkcję kierownika grupy robót w Przedsiębiorstwie Budowlanym MITEX w Kielcach. Od września 1993 roku pracował na stanowisku zastępcy prezesa ECHO PRESS Sp. z o.o. w Kielcach, a od listopada 1993 roku ? na stanowisku dyrektora. Od dnia 30 czerwca 1994 roku do 26 marca 2007 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Echo Investment S.A. Od maja 2007 roku powołany w skład rady nadzorczej Echo Investment S.A. Pan Andrzej Majcher nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem spółki Echo Investment
SA, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Mariusz Waniołka Magister ekonomii, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1994-1996 pracował w PepsiCo Trading Sp. z o.o. m.in. na stanowisku dyrektora ds. finansowych. Od listopada 1996 roku do czerwca 2001 roku był dyrektorem finansowym NOMI S.A. w Kielcach, od grudnia 1997 roku sprawował funkcję wiceprezesa zarządu NOMI S.A. Obecnie dyrektor ds. administracyjnych w Magellan Pro-Service Sp. z o.o. członek rad nadzorczych: Cersanit S.A., Barlinek S.A., Synthos S.A. Od kwietnia 2004 roku powołany w skład rady nadzorczej Echo Investment S.A. Pan Mariusz Waniołka nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem spółki Echo Investment SA,
która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Robert Oskard Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W latach 1987 - 1990 zatrudniony w Fabryce Łożysk Tocznych Iskra zajmując się projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych, a w okresie 1990 - 1992 w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach jako Informatyk Wojewódzki. W latach 1992 - 2000 pracował w Exbud S.A., m.in. na stanowiskach Dyrektora Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych, Dyrektora Biura Rozwoju oraz Dyrektora Biura Systemów Zarządzania. W latach 2000 - 2002 pełnił funkcję Dyrektora ds. Projektów Strategicznych w Echo Investment S.A. Następnie Dyrektor Zarządzający w Columbus Pro-Equity Fund
II Sp. z o.o., Magellan Pro-Equity Fund I S.A. , Columbus Prime Sp. z o.o., a obecnie Dyrektor Zarządzający w Columbus Pro Sp. z o.o. Obecnie członek rad nadzorczych: - Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, - Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach nad Wełtawą (przewodniczący), - Barlinek S.A. z siedzibą z siedzibą w Kielcach, - Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, - Rovese S.A. z siedzibą z siedzibą w Kielcach. - Megastore.pl S.A. z siedzibą w Kielcach. W przeszłości pełnił funkcje przewodniczącego lub członka kilkunastu innych rad nadzorczych w tym kilku spółek publicznych. Pan Robert Oskard nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem spółki Echo Investment SA, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym. Karol Żbikowski Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej i Studiów Podyplomowych Bankowości Inwestycyjnej - London Guidhall University Program przy Gdańskiej Akademii Bankowej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. Pan Karol Żbikowski w latach 1994-1997 był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie ? Centrum Operacji Kapitałowych, natomiast w latach 1997-2003 pracował w Societe Generale Securities Polska, gdzie sprawował funkcję członka zarządu (1997-1998), a następnie prezesa zarządu (1999-2003). W latach 2003-2005 był doradcą w Enterprise Investors, a w latach 2004-2005 partnerem w Investor Relations Partners. W 2005 roku był doradcą zarządu Orbis S.A. Od grudnia 2005 roku pracował w grupie Unicredit CAIB ? był prezesem zarządu IR Services Sp. z o.o., od października 2006 roku dyrektorem zarządzającym w Unicredit Markets & Investment Banking. Od kwietnia 2008 do stycznia 2011 roku Pan Karol Żbikowski był członkiem zarządu Wydawnictw
Szkolnych i Pedagogicznych S.A. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych Grupy Kapitałowej Fasing S.A., Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Cersanit S.A. i WSiP S.A. Pan Karol Żbikowski od lutego 2011 roku jest wiceprezesem zarządu Incentive Solutions Polska. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Echo Investment S.A., wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Elektrobudowa S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Magellan S.A. Pan Karol Żbikowski nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem spółki Echo Investment SA, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHO WIG - Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
(0-41) 33 33 333 (0-41) 33 32 333
(telefon) (fax)
office@echo.com.pl www.echo.com.pl
(e-mail) (www)
657-023-09-12 290463755
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2013-06-07 Rafał Kwiatkowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2h47to

Podziel się opinią

Share
d2h47to
d2h47to