Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

ECHO - Zawiadomienie o otrzymaniu wniosku akcjonariusza o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromad ...

ECHO - Zawiadomienie o otrzymaniu wniosku akcjonariusza o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta zawierającego informację o zawarciu umowy dotyczącej zbycia akcji Emitenta (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ECHO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o otrzymaniu wniosku akcjonariusza o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta zawierającego informację o zawarciu umowy dotyczącej zbycia akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Echo Investment S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 13 marca 2015 r. Emitent otrzymał wniosek od FTF Columbus S.A., akcjonariusza Emitenta ? podmiotu kontrolowanego przez Pana Michała Sołowowa, o niezwłoczne zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta w celu dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Emitenta. Wniosek FTF Columbus S.A. zawiera informację, że został on złożony w związku ze spełnieniem się warunku zawieszającego, określonego w umowie dotyczącej pośredniego nabycia 41,55% akcji Emitenta, która została zawarta 28 lutego 2015 r. z podmiotem należącym do Griffin Topco III S.a r.l. (podmiot kontrolowany przez Oaktree) oraz do funduszu zarządzanego przez PIMCO. Przedmiotowy wniosek zawiera również informację, że warunkiem dokonania transakcji jest uzyskanie zgody na koncentrację. Wniosek FTF Columbus S.A., zawierający projekty uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia dotyczące zmian w Radzie Nadzorczej Emitenta, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Zgodnie z §2 ust. 3 pkt (a) ?Regulaminu obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy Echo Investment S.A.?, Zarząd Emitenta ma obowiązek zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia przedmiotowego wniosku. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ECHZałacznikRB Nr52015Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ECHZałacznikRB Nr52015Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie.pdf | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHO WIG - Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
(0-41) 33 33 333 (0-41) 33 32 333
(telefon) (fax)
office@echo.com.pl www.echo.com.pl
(e-mail) (www)
657-023-09-12 290463755
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2015-03-13 Rafał Kwiatkowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo